Welcome to tancuong.com


Danh mục tin tức

ampli karaoke Preampli dùng đồng hồ nguyên tử

Amply karaoke - Chiếc Antelope Rubicon sở hữu đồng hồ nguyên tử có độ ổn định gấp 100.000 lần so với đồng hồ tinh thể thạch anh thông thường.